FQA: Cài đặt các trường dữ liệu trong danh sách
Go Back

Một thành viên có nhiều thông tin hay thậm chí chỉ có một thông tin Email, điều này tùy thuộc vào bạn và chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đó bằng cách cho bạn cài đặt các trường về thông tin của một hay nhiều thành viên trong danh sách đã chọn.

 - Để thực hiện công việc đó, bạn hãy chuyển đến trang Danh sách email tại thanh Menu trang chủ. Tại mỗi danh sách của bạn thì có một nút Xem, bạn hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh nút đó rồi chọn phần Cài đặt trường dữ liệu như hình sau:

 - Màn hình cài đặt như sau:

- Giải thích các thông số trên màn hình cài đặt:

 

1. Danh sách các trường dữ liệu # | MAGIC | # và các thẻ:

- Gồm các trường như sau:

 • Trường 1. Tên tiêu đề: Tên tiêu đề của một trường đặc trưng như ở trên là Email Address hoặc Name, bạn có thể tùy ý sửa tên tiêu đề theo ý mình. Lưu ý: tên Email Address là mặc định và không thể sửa hay xóa được.
 • Trường 2. Kiểu dữ liệu: Đây là kiểu dữ liệu khi bạn chọn ở trường Chọn một kiểu trường để thêm như: kiểu văn bản, kiểu số, kiểu Dropdown ...
 • Trường 3. Bắt buộc?: có nghĩa là khi bạn bỏ dấu tích thì cái trường này không bắt buộc phải điền vào và ngược lại bạn tích vào thì khi điền thông tin thì họ bắt buộc phải điền.
 • Trường 4. Hiển thị?: nếu bạn bỏ tích thì tại phần điền thông tin thì sẽ không hiển thị lên và ngược lại.
 • Trường 5. Đặt biến này trong nội dung của bạn: đây là tên biến mà bạn đặt để gọi ra trong email chiến dịch gửi đi của mình. Lưu ý tên biến mà bạn đặt có thể tùy chọn nhưng giới hạn là 60 ký tự, tôi khuyên các bạn đặt tên biến cho dễ nhớ để gọi ra và tránh bị trùng lặp. Hoặc bạn dùng trực tiếp tên biến mặc định của chúng tôi (VD: MAGIC0, MAGIC1, MAGIC2 ...). Để biết cách cài đặt tên biến ở trong mail, bạn vui lòng tìm hiểu tại đây.
 • Trường 6. Xóa: tùy vào bạn muốn xóa tiêu đề nào thì bạn nhấp vào dấu X để xóa.

 

2. Chọn một kiểu dữ liệu để thêm:

Bao gồm các kiểu dữ liệu để hiện ra thông tin của một người dùng hay những thông tin bất kỳ mà người tạo danh sách mong muốn hiển thị ra. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hết các kiểu dữ liệu có trong S3Mail:

 • Kiểu VĂN BẢN: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần "text". Ở đây chúng tôi điền là Name để hiện thị thông tin tên của người dùng.

 • Kiểu SỐ: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần "number". Ở đây chúng tôi điền Số CMTND để hiển thị số chứng minh thư của người dùng.

 • Kiểu DROPDOWN: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần Dropdown. Ở đây chúng tôi điền Năm sinh và có ba tùy chọn năm 1988, 19891990 để người dùng có thể tùy chọn vào ba năm này.

 • Kiểu RADIO BUTTON: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần Radio button. Ở đây chúng tôi điền Giới tính và có hai tùy chọn NamNữ để người dùng có thể tùy chọn vào hai mục này.

 • Kiểu CHECKBOX: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần "Checkbox". Ở đây chúng tôi điền "Sở thích" và có hai tùy chọn "Game""Music" để người dùng có thể tùy chọn vào hai mục này.

 • Kiểu DATETIME: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần "dateTime". Ở đây chúng tôi điền "Ngày sinh" để người dùng điền ngày sinh của họ vào đây.

 • Kiểu ZIP-CODE (USonly): ZIP-CODE là mã bưu chính, do đó khi bạn muốn chọn kiểu dữ liệu cho trường mã bưu điện, hãy chọn zip-code. Như ví dụ ở dưới, khi click vào nút và nhập tên trường là "ZIP-CODE" thì màn hình sẽ được hiển thị như bên dưới:

 • Kiểu SỐ ĐIỆN THOẠI: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần "Phone". Ở đây chúng tôi điền "Số điện thoại" để người dùng điền số điện thoại của họ vào đây.

 • Kiểu WEBSITE: bạn nhấp vào nút lập tức trên phần cài đặt sẽ hiển thị phần "Website". Ở đây chúng tôi điền "Địa chị website cá nhân" để người dùng điền số website của họ vào đây.

 

3. Liên kết thêm danh sách:

Đây là đường link công khai khi bạn đã cài đặt xong trường dữ liệu, bạn chỉ việc chia sẻ cho người khác. Nếu họ tạo tài khoản, thì người dùng đó sẽ được thêm vào trong Danh sách email của bạn.

 

4. Dưới đây là một ví dụ mà tôi đã cài đặt các trường dữ liệu:

Tôi lưu đường link dưới đây và dán lên trình duyệt của mình:

Và sau đó tôi điền đầy đủ thông tin lên các trường đã cài đặt sẵn như dưới đây và tôi đã có thêm một thành viên mới trong danh sách của mình.

Chúc bạn thành công !!!

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles