FQA: Hướng dẫn lọc danh sách thành viên
Go Back

I. Lọc danh sách là gì ?

Danh sách email của bạn chứa rất nhiều thông tin về thành viên: họ tên, tuổi, nơi họ đang ở, sở thích của họ ... Với S3Mail, bạn có thể sử dụng thông tin này đề nhằm mục đích lọc ra những thành viên mà bạn cần để gửi chiến dịch đến cho họ (Ví dụ như chỉ gửi chiến dịch cho những thành viên là gmail hoặc địa chỉ ở Hà Nội).

II. Các bước để khởi tạo một danh sách lọc:

- Bước 1: Bạn chuyển đến trang Danh sách email. Tại đây bạn nhấp vào một trong các danh sách mà bạn cần lọc:

- Bước 2: Tại đây, bạn nhấp vào mục "Lọc danh sách" và chọn "Tạo điều kiện lọc" để chuyển sang màn hình khởi tạo điều kiện lọc danh sách:

- Bước 3: Chúng tôi cho phép bạn tạo tối đa 5 điều kiện lọc và lọc danh sách theo các điều kiện sau:

  • Tùy chọn: bất kỳ hoặc tất cả nghĩa là danh sách sẽ được lọc theo một trong các điều kiện lọc ở dưới hoặc lọc theo tất cả các tiêu chí trong các điều kiện lọc ở dưới.
  • Tùy chọn điều kiện lọc: có nhiều lựa chọn lọc danh sách theo địa chị email, các trường của thành viên hoặc theo các chiến dịch cụ thể.
  • Tạo điều kiện: chỉ cho phép tối đa tạo 5 điều kiện cùng lúc cho danh sách lọc email.

- Bước 4: Khi bạn đã chọn xong các điều kiện lọc danh sách thì nhấp nút "Xem trước danh sách" để xem danh sách đã được lọc:

- Bước 5: Tại đây, khi danh sách đã phù hợp thì bạn nhấp nút Lưu điều kiện lọc để lưu danh sách đó lại hoặc nhấp nút Sửa để sửa lại điều kiện đó (quay về bước 3).

Ví dụ tôi lưu danh sách là Danh sách gmail và nhấp nút Lưu:

Danh sách lọc email của bạn đã được khởi tạo:

 

III. Gửi chiến dịch theo danh sách đã được lọc

Tại bước gửi cuối cùng của một chiến dịch, bạn sẽ thấy 2 lựa chọn: chọn theo "Danh sách email" hoặc chọn theo "Danh sách email đã được lọc". Lưu ý khi bạn đã chọn lựa chọn nào thì chỉ được phép gửi chiến dịch theo một trong hai lựa chọn đó. Do đó, bạn hết sức lưu ý khi gửi email theo phần này.

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles