FQA: Làm thế nào để lưu, sửa mẫu email?
Go Back

I. Lưu mẫu Email:

- Để tiến hành làm việc với một mẫu email, trước tiên bạn phải tạo một Chiến dịch HTML, tiến hành bước điền thông tin sau đó bạn sẽ đến bước chỉnh sửa mẫu Email gửi đi:

- Bạn sửa mẫu Email theo ý mình và để lưu lại mẫu Email đó, bạn làm như sau:

  • Đầu tiên, bạn nhấp vào mục sẽ có 2 lựa chọn:
    • Quản lý Nhóm Mẫu: tạo tên các nhóm mẫu để lưu các mẫu vào đây, bạn làm theo hướng dẫn như hình dưới:


    • Nếu bạn muốn sửa tên Nhóm Mẫu vừa tạo thì bạn làm như sau:

    • Lưu Mẫu Như: lưu mẫu Email tại đây.

 

II. Làm việc với mẫu Email đã lưu:

 

- Khi bạn đã lưu được một mẫu Email thì bạn vào Menu để chuyển sang màn hình làm việc với mẫu Email:

- Tại đây, bạn muốn sửa mẫu Email nào thì bạn nhấp nút để tiến hành sửa lại tên mẫu và nội dung của mẫu Email đó.

- Bạn muốn xem một mẫu Email, chỉ việc nhấp nút .

- Để xóa một mẫu Email, chỉ việc nhấp nút trên góc trên cùng bên phải của một mẫu Email đó.

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles