FQA: Sử dụng tham số trong nội dung email như thế nào
Go Back

Mỗi email gửi đi đều có các thông tin như email, họ tên, địa chỉ vv…Các thông tin đó chính là các tham số (hoặc tên biến). Các tham số này được ghi mặc định trong từng danh sách email của bạn hoặc bạn có thể tùy ý thay đổi. Vậy làm thế nào để gọi những tham số đó ra trong nội dung của email gửi đi? Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn phương pháp làm như sau:

1. Viết ra tên biến trong nội dung email:
với các biến như #|EMAIL|#,#|NAME|# ... (Xem hướng dẫn để tạo ra các thông số cá nhân)

Ví dụ địa chỉ bạn gửi email tới là info@sendmagic.net thì kết quả của hình trên là: "you have recevied this email because you have subscribed to info@sendmagic.net"

 

2. Chèn link vào 1 tên hoặc nhiều chữ trong nội dung email  

Bước 1: lựa chon nội dung cần chèn liên kết 

Bước 2: nhấp chuột vào ô chèn liên kết , sẽ hiện lên 1 màn hình cài đặt

Bước 3:  Tại màn hình cài đặt, chọn như sau:

Link type: chọn "URL".

Protocol: chọn "other".

URL: nhập giá trị mặc định như #|UNSUBLINK|#

Kết quả sẽ được liên kết hủy bỏ đăng ký trong email.

Was this article helpful?

  Yes
  No