FQA: Nút ẩn hoặc hiện trên thẻ là gì?
Go Back

Bạn để ý đến bên cạnh thẻ cài đặt, có hai lựa chọn là HiệnẨn. Hai lựa chọn này nhằm mục đích hiển thị hoặc ẩn đi cái thẻ mà có hai lựa chọn đó. Ví dụ như sau:

Mặc định ban đầu là đã lựa chọn là Hiện, vậy tôi sẽ trình bày Ẩn:

Bạn chọn Ẩn sau đó nhấp nút .

Và đây là kết quả:

Tương tự cũng làm như vậy với các thẻ có phần HiệnẨn.

Was this article helpful?

  Yes
  No