FQA: Thiết lập phong cách cho trang tạo thành viên mới
Go Back

Để thiết lập phong cách cho trang tạo thành viên mới, trước tiên bạn hãy đăng nhập vào trang S3Mail, sau đó truy cập vào địa chỉ https://s3mail.tenten.vn/Setting/style. Tại màn hình cài đặt, bạn chọn tùy chọn Tạo thành viên:

để tiến hành thiết lập phong cách theo ý mình.

Về hướng dẫn cách thiết lập phong cách cho trang tạo thành viên mới cũng tương tự như trong phần hủy thành viên nên các bạn tham khảo tại đây.

Was this article helpful?

  Yes
  No