FQA: Xem kết quả Danh sách bạn đã nhập vào
Go Back

- Khi bạn nhập vào danh sách khách hàng của bạn, chúng tôi tạo ra một báo cáo trên trang Tổng quan Danh sách chi tiết bao nhiêu thuê bao đã được thêm vào, cập nhật và các danh sách các địa chỉ với các lỗi cú pháp.

Ở hình trên là một ví dụ danh sách khách hàng của chúng tôi khi nhập khẩu dữ liệu.

  • Bảng Import successfully: (mầu xanh lục) hiển thị danh sách email của khách hàng đã nhập khẩu thành công, có ngày tháng kèm theo ngày nhập khẩu
  • Bảng Import unsuccessfully: (mầu đỏ) hiển thị danh sách email của khách hàng đã nhập khẩu không thành công do bị lỗi cú pháp như "hoangvanthanh@ gmail.com" (lỗi khoảng trắng) hay như "JSC" (không đúng định dạng email).

- Cập nhật tự động nhập dữ liệu danh sách khách hàng của bạn

Đây là phần cập nhật danh sách sau khi Import (Ví dụ như lần Import đầu bạn chỉ Import mỗi địa chỉ email) mà bạn thấy còn thiếu thì bạn nhấp vào ô tích đó và tiến hành Import thêm các cột dữ liệu còn thiếu, nên nhớ khi Import các cột dữ liệu hoặc thêm danh sách thành viên thì bạn phải chèn thêm cả cột email vào (hướng dẫn Import).

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles