FQA: Làm cách nào đăng ký lại thành viên nhận email khi tôi đã hủy thành viên đó?
Go Back

I. Hủy thành viên

Khi bạn gửi một chiến dịch đi đến các hòm thư của thành viên trong danh sách mà bạn đã gửi, ví dụ sau đây là một email gửi đến:

Bạn sao chép link dưới và dán vào trình duyệt thì màn hình hủy thành viên hiện ra:

Bạn chỉ việc chọn một lý do mà chúng tôi đưa ra sau đó bạn nhấp nút để hoàn thành việc hủy thành viên như hình dưới:

 

II. Đăng ký lại thành viên đã hủy

Để đăng ký lại thành viên đã hủy thì bạn làm theo cách như sau:

- Vào "Menu"  để vào phần báo cáo, tại đây bạn chọn 1 chiến dịch đã gửi đi ở trên, bạn sẽ để ý thấy phần "Unsub" sẽ xuất hiện tổng số thành viên đã hủy:

Bạn nhấp vào đó để chuyển đến trang hiển thị danh sách các email đã hủy thành viên, tại đây bạn muốn đăng ký lại thành viên nào chỉ việc nhấp vào "Đăng ký":

Sẽ có một thông báo hiện ra bạn có muốn đăng ký lại không. Nếu có thì bạn đã đăng ký lại thành công thành viên đó và thành viên đó sẽ tiếp tục nhận được email mà bạn gửi đến trong các chiến dịch sau.

Lưu ý

Khi bạn đã hủy thành viên thì bạn có thể tạo lại thành viên đó trong mục tạo thành viên mới nhưng những thông tin về thành viên này sẽ là mới hoàn toàn (số lần nhấp link, mở email, ...).

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles