FQA: Sử dụng CSS trong Chiến dịch
Go Back

- Thông thường có 3 cách sử dụng CSS cho văn bản HTML. Tuy nhiên trong mẫu email HTML để gửi mail, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng CSS tốt nhất là "Inline CSS". Ví dụ như hình dưới:

- Lý do chỉ sử dụng cách này, đó là bởi vì nội dung bạn đưa vào email nằm hoàn toàn trong phần thẻ "<body>", nếu bạn dẫn nguồn CSS từ ngoài, hoặc đặt "<style>" trong phần thẻ "<head>" đồng nghĩa bạn không thể sử dụng các định dạng của bạn được. Khi đó khách hàng chỉ nhận được một bố cục mộc xô lệch, không hoa mỹ như bạn mong muốn, đó thực sự là một thảm họa.

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles