FQA: Làm thế nào để chèn liên kết vào email?
Go Back

Bất kỳ đoạn văn bản nào trong phần nội dung chiến dịch S3Mail của bạn có thể trở thành một liên kết bằng cách sử dụng thanh công cụ biên tập nội dung:

Hoặc thêm hướng mã nguồn nhấp vào trên thanh công cụ biên tập nội dung ở trên. Liên kết trong một chiến dịch có thể được theo dõi cho phép bạn xem những thuê bao nhấp liên kết trong chiến dịch của bạn. Dưới đây chúng tôi hướng dẫn bạn qua làm thế nào để tạo ra và liên kết văn bản phong cách trong chiến dịch của bạn. Nếu bạn muốn chuyển một hình ảnh vào một liên kết, bài viết này chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó.

Chèn link vào trong mẫu nội dung

1. Điều hướng đến bước chỉnh sửa mẫu nội dung.

2. Bấm vào một khối nội dung văn bản để chỉnh sửa nó.

3. Thêm các văn bản bạn muốn liên kết và làm nổi bật nó.

 

4. Nhấp vào nút liên kết trong thanh công cụ biên tập nội dung.

 

5. Thêm địa chỉ liên kết của bạn muốn trỏ đến.

6. Nhấp vào OK để trở về biên tập nội dung.

Chèn link cho một hình ảnh

1. Khi bạn sử dụng một trong các mẫu email của chúng tôi thì bạn chỉ việc nháy đúp vào hình ảnh đó:

2. Thêm địa chỉ liên kết của bạn muốn trỏ đến.

3. Nhấp vào OK để trở về biên tập nội dung.

Tạo hình ảnh rùi chèn link vào hình ảnh đã tạo đó

1. Trên thanh công cụ biên tập nội dung bạn nhấp vào để tải hình ảnh từ máy tính của bạn lên:

2. Bạn nhấp nút Browse Server sau đó nhấp Upload để tải hình ảnh từ máy tính bạn sau đó bạn thêm thông số Width, Height, Border, HSpace, VSpace cho hình ảnh đó sao cho vừa ý bạn.

3. Nhấp vào OK để trở về biên tập nội dung.

4. Bạn nhấp đúp vào hình ảnh vừa tải lên để chèn địa chỉ liên kết mà bạn muốn trỏ đến.

5. Nhấp vào OK để trở về biên tập nội dung.

Lưu ý

Khi bạn tạo một liên kết trong chiến dịch của bạn, chúng tôi hỗ trợ maito,http,https giao thức. Chúng tôi không hỗ trợ FTP links

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles