FQA: Báo cáo Danh sách
Go Back

Để xem báo cáo về một danh sách khách hàng rất đơn giản bạn chỉ việc chuyển đến trang List Receive trên thanh Menu rồi nhấp vào mũi tên trỏ xuống chọn Exports:

Để tải một file CSV dưới định dạng Exel về danh sách khách hàng của bạn.

Was this article helpful?

  Yes
  No