FQA: Làm thế nào để đặt lịch gửi đi cho 1 chiến dịch?
Go Back

Để đặt lịch gửi đi cho 1 chiến dịch, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

Trước hết để cài đặt được lịch thì bạn phải tìm hiểu cách tạo một chiến dịch . Dưới đây là màn hình để bạn cài đặt lịch gửi:

Tại đây bạn vẫn thêm danh sách khách hàng sau đó bạn nhấp nút để tiến hành cài đặt giờ gửi đi như hình dưới

Sau đó bạn nhấp nút thì sẽ có một cửa số hiện lên để bạn xem lại ngày giờ mình đã cài đặt:

Và bạn chỉ việc nhấp nút một lần nữa để thực hiện việc đặt lịch hoặc nhấp nút để thoát ra và cài đặt lại ngày giờ cho đúng theo ý mình.

Trên đây là màn hình thể hiện bạn đã thực hiện công việc đặt lịch gửi thành công. Chúc bạn thành công!

Lưu ý

Chiến dịch mà bạn đặt lịch thành công sẽ có biểu tượng bên cạnh tên chiến dịch đó, để tránh tình trạng bạn đặt lịch sai mà muốn sửa lại thì bạn chỉ việc nhấp nút và sau đó bạn nhấp nút "Tạm dừng" để dừng việc đặt lịch gửi đó lại.

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles