FQA: Tôi không hiểu các biểu tượng hình ảnh trước mỗi chiến dịch
Go Back

Những biểu tượng mà bạn nhìn thấy trước mỗi chiến dịch được tạo khi chuyển sang trang "Campaign" ở thanh "Menu". Các biểu tượng đó được định nghĩa như sau:

  • đây là biểu tượng hiển thị chiến dịch đã được người dùng lưu lại.
  • đây là biểu tượng hiển thị chiến dịch đang trong trạng thái chờ để đến đúng ngày giờ để gửi khi người dùng nhấp nút và cài đặt ngày giờ gửi đi và nhấp nút như sau:

  • đây là biểu tượng hiển thị khi bạn nhấp vào một chiến dịch đang trong trạng thái sau đó bạn thoát ra làm việc khác thì lúc đó chiến dịch đang chờ đó sẽ bị dừng lại.
  • đây là biểu tượng hiển thị chiến dịch đã được gửi đi thành công.
Lưu ý:

Những biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn tạo một chiến dịch gửi đi thành công hoặc được lưu lại, bạn nên cân nhắc khi lưu lại một chiến dịch vì đỡ gây ra tình trạng nhiều rác trong mục Chiến dịch của bạn.

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles