FQA: Tạo một chiến dịch dạng HTML
Go Back

Để tạo một chiến dịch "HTML" bạn vui lòng chuyển đến trang "Chiến dịch" ở thanh menu hoặc ở "Màn hình trang chủ" nhấp vào nút "Tạo chiến dịch" ở góc trên bên phải màn hình để được chuyển đến trang chọn chiến dịch như hình dưới:

Đến đây bạn chỉ việc nhấp nút "Chọn" phần "HTML chiến dịch" để chuyển đến trang khởi tạo thông tin chiến dịch ban đầu.

Hoặc có một cách khác để chuyển đến trang trên luôn bằng cách nhấp vào hình mũi trên trỏ xuống và chọn "HTML chiến dịch" cạnh nút "Tạo chiến dịch" như sau:

 - Cài đặt thông tin chiến dịch ban đầu

Màn hình cài đặt đầu tiên khi bạn tạo chiến dịch có thông tin cần điền như sau:

 • Tên chiến dịch: tên của chiến dịch mà bạn gửi đi.
 • Tiêu đề Email: tiêu đề của email gửi đi.
 • Tên người gửi: tên của người gửi hay tên một công ty nào đó.
 • Địa chỉ email gửi: địa chỉ hòm thư gửi chiến dịch đi (của người gửi hay một công ty nào đó).
 • Hoặc chọn từ danh sách email: mục này bạn tìm hiểu tại đây.

Sau khi bạn điền thông tin xong thì nhấp nút "Tiếp theo" ở thanh menu ở dưới để tiếp tục sang màn hình chọn mẫu sẵn đã có của chúng tôi:

Ở đây bạn chỉ việc chọn sẵn một mẫu qua các mục "Featured", "Birthday", "Coupons" hoặc "Holiday" bằng việc nhấp vào nút "Chọn" để sang màn hình sửa mẫu đã chọn.

 • Tiêu đề chiến dịch: tên tiêu đề của phần nội dung chiến dịch.
 • Nội dung: đây là phần nội dung của chiến dịch có dạng "HTML".

Sau khi bạn chỉnh sửa xong tiếp tục nhấp nút "Tiếp theo" ở thanh menu ở dưới để tiếp tục sang màn hình tiếp theo:

Đây là bước cuối cùng để gửi một chiến dịch đi, sau đây là giải thích các thông số trên ảnh trên:

 • Mục 1. Gửi thử Email xem trước: gửi đến một email để kiểm tra chiến dịch đó có đúng theo yêu cầu của bạn hay không, xem chi tiết tại đây.
 • Mục 2. Danh sách: hiển thị dấu nghĩa là bạn chưa thêm danh sách để gửi đi, nhấp nút "Chỉnh sửa" để thêm vào danh sách gửi chiến dịch đi. Bạn thêm danh sách gửi đi khi nhấp vào tùy chọn "Chọn danh sách" sau đó bạn nhấp nút "Thêm" ở ngay bên cạnh: hiển thị dấu là bạn đã thành công như hình dưới:

 • Mục 3. Thông tin chiến dịch: nội dung chiến dịch bạn gửi đi, bạn có thể sửa lại bằng cách nhấp nút "Chỉnh sửa".
 • Mục 4. Đặt lịch gửi: cài đặt thời gian gửi, vui lòng xem chi tiết tại đây
 • Mục 5. Khi bạn hoàn thành các mục trên thì nút "Gửi" sẽ sáng lên và bạn nhấp vào nút đó thì ngay lập tức cửa sổ thông báo gửi đi sẽ bật lên:

  Và bạn chỉ việc nhấp nút "Gửi" là đã hoàn thành việc gửi một chiến dịch thành công.

Chúc bạn thành công !!!

Lưu ý

Ở mục "Danh sách gửi" bạn có thể thêm nhiều danh sách để gửi đi.

Danh sách email được gửi đến phải có ít nhất một email, nếu không có thì chúng tôi sẽ không cho gửi đi.

Ngoài ra có 2 lựa chọn để gửi danh sách email đi là gửi theo "Danh sách email" hoặc "Danh sách email đã được lọc". Chúng tôi chỉ cho phép bạn gửi chiến dịch theo một trong 2 lựa chọn đó.

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles