FQA: Màn hình trang chủ
Go Back

Màn hình Trang chủ S3Mail bao gồm: Menu; Thanh quản lý tài khoản; Màn hình làm việc trang chủ; Thanh công cụ tìm kiếm.

- Menu chính của trang chủ bao gồm các đề mục như sau:

 

 • Trang chủ: Trở về trang chủ.
 • Chiến dịch: Chuyển hướng sang trang quản lý danh sách các chiến dịch của bạn (tìm hiểu về phần chiến dịch).
 • Danh sách email: Chuyển hướng sang trang quản lý danh sách các danh sách email của bạn (tìm hiểu về phần danh sách email).
 • Báo cáo: Chuyển hướng sang trang báo cáo về các chiến dịch mà bạn đã gửi thành công (tìm hiểu về phần báo cáo).
 • Mẫu email: Chuyển hướng sang trang quản lý các mẫu liên quan về chiến dịch gửi hoặc tạo mới mẫu theo ý thích của bạn (tìm hiểu về phần mẫu).
 • Hỗ trợ: Chuyển hướng sang trang hướng dẫn về S3Mail.
 • Phiếu điều tra: Chuyển hướng sang trang khởi tạo các câu hỏi khảo sát thông tin.(tìm hiểu về Phiếu điều tra).

 

- Thanh quản lý tài khoản: Nằm góc trên cùng bên phải, bao gồm các mục sau:

 

 • Cài đặt tài khoản: Quản lý tài khoản của bạn (ảnh đại diện, tên, tuổi, địa chỉ ...)
 • Cài đặt câu hỏi: Cài đặt câu hỏi cho màn hình hủy danh sách.
 • Đăng xuất: Thoát khỏi đăng nhập.

 

- Màn hình làm việc trang chủ: Nằm chính giữa màn hình, chiếm 2/3 tổng diện tích trang web.

 

 

Nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ phân biệt được màn hình trang chủ gồm 3 phần:

 • Chiến dịch gần đây: Hiển thị chiến dịch gần đây nhất mà bạn đã khởi tạo và gửi (bạn có thể tùy chọn xem chiến dịch khác.

 • Biểu đồ tăng trưởng: Biểu đồ hiển thị danh sách khách hàng (số lượng thành viên, số lượng mở email, số lượng nhấp link trong email, số lượng thành viên hủy đăng ký nhận email).

 • Top 5: Hiển thị 5 chiến dịch mở nhiều nhất ( 5 Link được mở nhiều nhất hoặc 5 Email được mở nhiều nhất).

 

- Thanh công cụ tìm kiếm

 

Bạn dựa vào thành công cụ này để tìm kiếm chiến dịch, danh sách, ...

 

Lưu ý

Góc bên phải trên cùng là ô hiển thị ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt. Bạn có thể tùy chọn ngôn ngữ hiển thị ở đó, chúng tôi để mặc định là Tiếng Việt.

 

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles