FQA: Quên mật khẩu của bạn
Go Back

Lưu ý 1

Vui lòng bỏ qua mục này nếu bạn sử dụng gói ứng dụng S3Mail free khi đăng ký cùng Hosting.

 

- Bạn quên mật khẩu đăng nhập vào S3Mail, để được cấp mật khẩu mới bạn hãy làm theo các bước sau đây:

1. Đầu tiền bạn quay về trang chủ (S3Mail). Sau đó bạn ấn vào "Quên mật khẩu?" như hình dưới:

 

 

2. Sau đó, bạn hãy nhập email đã đăng ký tại S3Mail và hệ thống sẽ gửi một email thông báo cài đặt lại mật khẩu mới.

 

 

3. Email được gửi đến có nội dung như hình sau:

 

 

4. Mật khẩu mới của bạn đã được đổi (Ví dụ như hình trên là "2cdab82Cb8"). Nếu bạn thấy mật khẩu mới này quá rắc rối và khó nhớ thì bạn có thể đổi trực tiếp mật khẩu mới của mình bằng cách ấn vào "Change your Password" để chuyển sang màn hình đổi mật khẩu mới như hình sau:

 

 

- Tại đây bạn chỉ cần đổi mật khẩu mới theo ý mình và đăng nhập lại vào hệ thống.

 

 

Chúc bạn thành công !

 

Lưu ý 2

Mật khẩu mới mà chúng tôi gửi cho bạn qua email chỉ có hiệu lực trong 2 tiếng, sau thời gian đó bạn phải thực hiện lại toàn bộ theo như bước 1.

 

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles