FQA: Tạo một tài khoản mới
Go Back

Lưu ý

Vui lòng bỏ qua mục này nếu bạn sử dụng gói ứng dụng S3Mail free khi đăng ký cùng Hosting.

 

- Để đăng ký tài khoản mới, bạn vui lòng truy cập link: https://s3mail.tenten.vn/Account/addUser

1. Bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào các mục rồi ấn "Tạo tài khoản" để tạo tài khoản mới.

Register Code (Mã đăng ký) đã được gửi kèm theo email báo kích hoạt thành công đơn hàng từ TENTEN.VN

 

 

2. Sẽ có một email từ hệ thống S3Mail gửi tới email mà bạn đăng ký để bạn xác thực tài khoản đó.

 

 

3. Email được gửi tới email của bạn có nội dung như sau. Để kích hoạt tài khoản, bạn chỉ việc nhấp vào "Active Your Account".

 

Trên đây là các bước hướng dẫn để tạo và xác thực tài khoản mới tại S3Mail. Chúc bạn thành công !

 

Was this article helpful?

  Yes
  No

Related Articles